Cá thu
250.000 đ
Cá bè biển
300.000 đ
Cá Hú
60.000 đ
Cá mè sống
180.000 đ
Cá nhệch
700.000 đ
Cá gộc
200.000 đ
Cá diếc
150.000 đ
Cá thu Vạch
140.000 đ
Cá lanh
230.000 đ
Cá kèo sống
160.000 đ
Cá Nheo
320.000 đ
Cá nục
50.000 đ
Cá hố
160.000 đ
Cá Nhồng
70.000 đ
Cá song
165.000 đ
Cá sơn đá
145.000 đ
Cá cóc
420.000 đ
Cá Thu Ù
195k/kg
Cá Chàm
150.000 đ
Cá đối
160.000 đ
Cá cơm sữa
190.000 đ
Cá Kìm
80.000 đ
Cá Trác
135.000 đ
Cá Sặc Gấm
200.000 đ
Cá Thu Ngàng
200.000 đ
Cá Bàn Sa
230.000 đ
Cá ngân
260.000 đ
Cá tra dầu
600.000 đ
Cá bạc má
100.000 đ
Cá đổng
160.000 đ
Cá Chai
140.000 đ
Cá chuồn
140.000 đ
Cá kiếm
245.000 đ
Cá Bè Lão
140.000 đ
Cá Ngạnh
190.000 đ
Cá He Vàng
180.000 đ
Cá nhám hoa
320.000 đ
Cá phèn
110.000 đ
Cá thòi lòi
350.000 đ
Cá gáy
160.000 đ
Cá liệt
80.000 đ
Cá mú đỏ
145k/100gram
Cá Thu Ảo
150.000 đ
Cá Mó Xanh
200.000 đ
Cá Thu Chấm
150.000 đ
Cá thia biển
300.000 đ
Cá Giò sống
235.000 đ
Cá lóc sống
155.000 đ
Cá chỉ vàng
195.000 đ
Cá Nanh Heo
140.000 đ
Cá Thiều
200.000 đ
Cá Dìa Bông
135.000 đ
Cá Bống
200.000 đ
Cá Bè Cam
150.000 đ
Cá Nhái
120.000 đ
Cá rựa
90.000 đ
Cá Hanh biển
220.000 đ
Cá Ồ
90.000 đ
Cá mó
100.000 đ
Cá Khế
180.000 đ
Cá mối
120.000 đ
Cá Bè Trang
210.000 đ
Cá Bống Sao
150.000 đ
Cá Bớp
320k/kg
Cá Bè Vàng
140.000 đ
Cá kình
180.000 đ
Cá Hồng Mỹ
200.000 đ
Cá Sú Mì
320k/100 gram
Cá giòn
180.000 đ
Cá leo sống
450.000 đ
Cá Nâu
150.000 đ
Cá phèn râu
120.000 đ
Cá Sặc rằn
170.000 đ
Cá basa
50.000 đ

Top Sale 6/2024 # Cá # Giá Tốt Nhất, Bán Chạy Nhất