Ngao - Sò - Ốc - Hến

Sò Mía
160k/kg
270.000 đ
Ốc gạo
150.000 đ
Sò Bi sống
150.000 đ
Ốc Tài Xỉu
250.000 đ
Ngao Hoa
120.000 đ
Ốc gai sống
180.000 đ
Ốc Kèn sống
1.250.000 đ
Ốc len sống
210.000 đ
Ốc anh vũ
400.000 đ
Ốc Mắt Mèo
1.050.000 đ
Sao Sao biển
300.000 đ
Cầu gai
26.000 đ
Ốc Giấy
50.000 đ

Top Sale 6/2024 # Ngao - Sò - Ốc - Hến # Giá Tốt Nhất, Bán Chạy Nhất