Hải Sản Khô Một Nắng

Khô cá Trích
150.000 đ
Cá cơm khô
175.000 đ
Khô cá Chốt
240.000 đ
Tôm tích khô
600.000 đ
Tôm khô
1.380k
Bề Bề Khô
460.000 đ

Top Sale 7/2024 # Hải Sản Khô Một Nắng # Giá Tốt Nhất, Bán Chạy Nhất