Ốc Mắt Mèo
1.050.000 đ
Sao Sao biển
300.000 đ
Bề Bề Khô
460.000 đ
Cá Ồ
90.000 đ
Cá Bống Sông Trà
250.000đ/hũ/500g
Mực Sim
170.000 đ
Cua Ba Khía
150.000 đ
Cá Sặc Gấm
200.000 đ
Cá kình
180.000 đ
Cá Chàm
150.000 đ
Cá nục
50.000 đ
Cá Nanh Heo
140.000 đ
Cá bè biển
300.000 đ
Cá Khế
180.000 đ
Ốc len sống
210.000 đ
Cá tra dầu
600.000 đ
Cá song
165.000 đ
Cá Bống
200.000 đ
Cá Hồng Mỹ
200.000 đ
Cá gộc
200.000 đ
Cá đối
160.000 đ
Cá kèo sống
160.000 đ

Top Sale 4/2024 # # Giá Tốt Nhất, Bán Chạy Nhất