Sá sùng khô
320k/100gram
Càng Cúm
150.000 đ
Cá Ngừ Saku
300.000 đ
Cá mó
100.000 đ
Ốc gạo
150.000 đ
Cua hai da
670.000 đ
Cá Nheo
320.000 đ
Cá He Vàng
180.000 đ
Cá thu
250.000 đ
Cá phèn râu
120.000 đ
Cá Kìm
80.000 đ
Cá Bè Lão
140.000 đ
Cá Ngạnh
190.000 đ
Cá chuồn
140.000 đ
Cá tiến vua
850.000 đ
Cá Ngựa
170.000 đ
Khô cá Trích
150.000 đ
Cá trà sóc
145k/100gram
Ghẹ sữa
150.000 đ
Cá cơm khô
175.000 đ
Ghẹ lột
320.000 đ
Cá Hú
60.000 đ
Cá cóc
420.000 đ
Khô cá Chốt
240.000 đ
Sò Bi sống
150.000 đ
Cá Hanh biển
220.000 đ
Ốc Mắt Mèo
1.050.000 đ
Cá lóc sống
155.000 đ
Cá cơm sữa
190.000 đ
Cá Bè Vàng
140.000 đ
Cồi sò mai
380.000 đ

Top Sale 7/2024 # # Giá Tốt Nhất, Bán Chạy Nhất